Historiske fotos af Saftstationen i Damme

Historisk billede fra Saftstationen i Damme (postkort fra omkr. 1900)

Saftstationen i Damme, gammelt postkort af bygningen før skorstenen blev revet ned, og tårnet blev bygget (foto fra slutningen af 1800-tallet).

Historisk billede fra Saftstationen i Damme med personale

Saftstationen i Damme, da bønderne stadig kørte sukkerroer med hestevogn. Medarbejderne er fotograferet foran bygningens sydøstlige side – modsat den nuværende gårdsplads.

Historisk billede fra Saftstationen i Damme med fastelavnsoptog

Fastelavnsoptog på Saftstationen for ca. 100 år siden. Dengang var det egnens unge mænd, der deltog i ringridning, tøndeslagning og “trække hovedet af en hane”.

Historisk billede fra Saftstationen i Damme med sø i forgrunden

Saftstationen i Damme før tårnet blev bygget. I baggrunden ses hhv. portnerboligen og bestyrerboligen med tilhørende udhuse. Mellem de to bygninger lå vejrboden, hvor hestevognene blev vejet ved ankomsten. Når sukkerroerne var læsset af inde på rampen omkring selve saftstationen blev hestevognen vejet ved udkørslen, hvorefter man kunne udregne vægten af de aflæssede sukkerroer. I forgrunden ses søen, som med tiden er blevet fyldt op af den jord, man skyllede af roerne.

Luftfoto af Saftstationen i Damme fra ca. 1958

Luftfoto fra omkring 1958, da der var cementstøberi på Saftstationen.

L.P. Fengers prototype på en saftstation til Stege Sukkerfabrik

L.P. Fengers prototype på en saftstation til Stege Sukkerfabrik. Udover saftstationen i Damme blev der opført identisk bygninger i Landsled/Pollerup og i Damsholte.